Polityka Prywatnośći

POLITYKA PRYWATNOŚCI (RODO)

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym RODO, przesyłamy podstawowe informacje na temat rozporządzenia oraz informację o administratorze danych.


Administrator, dane kontaktowe administratora, dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych

Administratorem danych osobowych jest MIKE SOLUTIONS z siedzibą w Wielkiej Brytanii przy St Matthews Drive 8, 12PE 9 RJ Sutton Bridge, Lincolnshire, Great Britain. 

Kontakt z administratorem możliwy jest za pośrednictwem adresu mailowego marketing@bazarek.nl lub listownie na adres: St Matthews Drive 8, 12PE 9 RJ Sutton Bridge, Lincolnshire, Great Britain. 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych mogą Państwo się kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych za pośrednictwem adresu mailowego marketing@bazarek.nl lub listownie na adres: St Matthews Drive 8, 12PE 9 RJ Sutton Bridge, Lincolnshire, Great Britain

Cel przetwarzania danych

Admistrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu prawidłowego publikowania przesyłanych przez Państwa treści na stronie internetowej serwisu www.bazarek.nl, w szczególności do:
zarejstrowania się w serwisie www.bazarek.nl
- publikacji ogłoszeń
- publikacji informacji w katalogu firm
- publikacji informacji w innych działach serwisu

Administrator przetwarza Państwa dane osobowe w celu realizacji umów zawartych w ramach realizacji kampanii reklamowych w serwisie www.bazarek.nl, w szczególności do:
- zawarcia umowy
- realizacji umowy
- dokonania rozliczeń 

W przypadku umowy na kampanię reklamową w serwisach www.bazarek.nl

- imię i nazwisko
- adres
- adres poczty elektronicznej
- telefon
- nazwa firmy
- NIP

Przetwarzanie danych

Państwa dane osobowe przetwarzane są za Państwa zgodą, wyrażoną w chwili korzystania z usług serwisu www.bazarek.nl lub zawarcia umowy z MIKE SOLUTIONS
Zgoda na przetwarzanie Państwa danych osobowych jest dobrowolna.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe przechowywane są do momentu Państwa rezygnacji ze świadczonych usług. Usunięcie Państwa danych może nastąpić w każdym momencie na Państwa żądanie. 

W naszym systemie pozostaną informacje archiwalne, których przechowywanie związane jest z zawartymi umowami. 

Przekazywanie danych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora na podstawie umowy z administratorem i na jego zlecenie.  

Państwa prawa

Mają Państwo prawo do dostępu do swoich danych osobowych, a także prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. W tym celu należy skontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, którego dane kontaktowe zostały podane powyżej.