Regulamin

Regulamin Serwis www.bazarek.nl udostępnia wszystkim swoim użytkownikom system ogłoszeń, zwany dalej SYSTEMEM pod warunkiem respektowania postanowień„ niniejszego regulaminu.

Słowniczek:

Ogłoszenie - Informacja o sprzedaży, kupnie, świadczeniu usług i innych zamieszczona w SYSTEMIE

Kategoria - dział tematyczny, w którym znajduje się ogłoszenie

Redakcja - włściciel serwisu www.bazarek.nl

Użytkownik - osoba dodająca ogłoszenie

Aktualizacja - zmiana treści ogłoszenia

Regulamin:

1. Dodanie ogłoszenia jest równoznaczne z zaakceptowaniem warunków regulaminu.

2. Użytkownik akceptując regulamin wyraża zgodę na otrzymywanie na podany w ogłoszeniu adres email, treści komercyjnych wysyłanych przez redakcję oraz podmioty z nią współpracujące.


3. Użytkownik akceptuje pliki cookies.

4. Zabrania się publikowania ogłoszeń„ w kategoriach nieodpowiadających treści ogłoszenia.

5. Zabrania się publikowania treści obraźliwych mających na celu w jakikolwiek sposób naruszyć dobra osobiste osób trzecich.

6. Ogłoszenia publikowane przez Użytkowników nie mogą zawierać treści łamiących prawo.

7. Ogłoszenia publikowane przez Użytkowników nie mogą zawierać treści i materiałów pornograficznych.

8. Ogłoszenia publikowane przez Użytkowników nie mogą wzywać do popełniania przestępstw ani propagować przemoc.

9. Ogłoszenia publikowane przez Użytkowników nie mogą być sprzeczne z zasadami współżycia społecznego.

10. Ogłoszenia publikowane przez Użytkowników nie mogą wzywać do nienawiści rasowej, wyznaniowej czy etnicznej.

11. Ogłoszenia publikowane przez Użytkowników nie mogą zawierać treści obscenicznych i obraźliwych.

12. Użytkownik bierze na siebie pełną odpowiedzialność prawną za zamieszczone przez siebie ogłoszenie. Serwis nie odpowiada za zamieszczone treści.

13. Redakcja nie ma obowiązku informowania użytkownika o usunięciu ogłoszenia

14. Redakcja zastrzega sobie prawo do wyłączenia SYSTEMU na czas nieokreślony bez podania przyczyny

15. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania ogłoszeń zawierających treści, o których mowa w pkt. 4-11

16. Redakcja zastrzega sobie prawo do blokowania dostępu do całego serwisu jak i niektórych jego części użytkownikom łamiącym regulamin SYSTEMU.

17. Wyróżnienie ogłoszenia na prośbę jego autora jest płatne - w chwili obecnej nie istnieje taka możliwość.

18. Regulamin obowiązuje od momentu jego publikacji. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.